WOZ Waarde Eindhoven

 

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een schatting van de marktwaarde van je woning. De WOZ-beschikking die je aan het begin het jaar ontvangt, gaat uit van de peildatum 1 januari van het jaar daarvoor. De WOZ-waarde is dus de geschatte waarde van je woning die gemaakt is op deze datum.

 

Een hoge WOZ-waarde is gunstig

Als je jouw huis wil verkopen dan kan een hogere WOZ-waarde gunstig zijn voor de verkoopprijs van jouw huis. Elke potentiele koper kan namelijk zelf de WOZ-waarde van een huis gratis opvragen bij het WOZ-waardeloket. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer een potentiële koper bereid is te betalen voor jouw huis.

Als je de renteopslag van je hypotheekrente wilt verlagen: De hoogte van je hypotheekrente is onder meer afhankelijk van de waarde van je huis. Als jouw hypotheek verhoudingsgewijs hoger is dan de woningwaarde, dan rekent de geldverstrekker een iets hogere hypotheekrente. Dit heet renteopslag. Heb je flink afgelost of is je huis meer waard, dan daalt mogelijk je renteopslag en worden je maandlasten lager. Vraag dit na bij je hypotheekadviseur.

 

Hogere belastingen

De hoogte van je WOZ waarde bepaalt onder meer hoeveel onroerende zaak belasting (ozb) je moet betalen. De WOZ-waarde is ook van invloed op andere gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting. Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde om het eigenwoningforfait te bepalen. Dit is een percentage van de waarde van je woning dat je bij je bruto inkomen moet optellen. Ook bepaalt de fiscus op basis van de WOZ-waarde hoeveel belasting je moet betalen als je een huis erft – de erfbelasting dus.

 

Check je WOZ-waarde

Het is verstandig om de WOZ-waarde te controleren. De hoogte ervan is immers gekoppeld aan een aantal gemeentelijke heffingen. Ondanks het feit dat de gemeente een gedegen marktanalyse doet om de WOZ-waarde te bepalen, kan het zijn dat deze bijgesteld moet worden. Je kunt het WOZ-waardeloket gebruiken om je WOZ-waarde te vergelijken met die van soortgelijke woningen. Het loket toont de WOZ-waarden die formeel door de gemeente waarin je woning staat, zijn vastgesteld. Steeds meer gemeenten geven de WOZ-waarde vrij.

 

Is jouw WOZ-waarde te hoog?

Vind je dat de gemeente jouw woning te hoog heeft ingeschat? Dan kun je bezwaar maken. Dit geldt voor huiseigenaren én huurders. Maak dan een lijst met argumenten die specifiek van toepassing zijn op jouw woning. Is er bijvoorbeeld sprake van achterstallig onderhoud? Een potentiële koper zal minder willen betalen voor een woning die slechts onderhouden is. Je kunt dan denken aan verouderde installaties en leidingen, afbladderend schilderwerk maar ook een gedateerde keuken of badkamer. Ook belemmerende omgevingsfactoren kunnen reden zijn om de WOZ-waarde te verlagen. Stank- en geluidsoverlast hebben bijvoorbeeld een negatieve impact op het woongenot. Maar ook wonen in de buurt van een spoorlijn of bij druk bezochte openbare voorzieningen wordt als belemmerend gezien.

Is er asbest aanwezig in de woning? Dan moet de gemeente hiermee rekening houden in de WOZ-waarde, aangezien de kosten van het verwijderen van asbest hoog zijn.

Heb je een niet-zuinige woning? Dan kan dat voor toekomstige kopers een reden zijn om jouw woning links te laten liggen of er minder voor te willen betalen. Een laag energielabel kan daarom een reden zijn om de WOZ-waarde naar beneden bij te stellen.

Scheurvorming in een woning brengt risico’s met zich mee voor de rest van de woning. Daarnaast zijn de kosten voor herstelwerkzaamheden vaak hoog. De gemeente zou hier dus ook rekening mee moeten houden bij de bepaling van de WOZ-waarde.

 

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde kun je zelf doen. Je hebt hiervoor 6 weken de tijd. In sommige gevallen kun je het bezwaar telefonisch afhandelen, in andere gevallen kun je online of per brief bezwaar maken. Check wel de voorwaarden van jouw gemeente. Wil je eerst goed nadenken over de argumenten die je gaat aanvoeren? Dan kun je ook binnen 6 weken pro forma bezwaar maken en om uitstel vragen voor het indienen van de argumenten van je bezwaar. Nadat je je bezwaar hebt ingediend, doet de gemeente uitspraak: je bezwaar wordt geaccepteerd of afgewezen. Wordt je bezwaar afgewezen, dan kun je in beroep bij de rechter.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×