Bedenktijd: Hoe werkt het?

Bereken de bedenktijd

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

 •  Die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is; 
 • Zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt of daarmee gelijkgesteld:

 • Nieuwjaarsdag
 • Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag
 • Beide Kerstdagen
 • Hemelvaartsdag •
 • De dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd
 • 5 mei
 • Goede Vrijdag

Daarnaast kunnen bij Koninklijk Besluit specifieke dagen aangewezen worden die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met algemeen erkende feestdagen. De volgende data zijn als zodanig aangewezen:

 • 2016: 6 mei
 • 2017: 28 april en 26 mei
 • 2018: 11 mei, 24 december, 31 december
 • 2019: 31 mei en 27 december
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×